Materiały pomocnicze do projektu z harmonogramów dwupunktowych
linia


powrót do głównej strony

Większość danych prezentowanych na tej stronie można znaleść w monografii Połoński M. 2001: Harmonogramy sieciowe w  robotach inżynierskich. Wydawnictwo SGGW

 

Przykład odwzorowań wybranych układów czynności występujących w harmonogramach liniowych w postaci dwupunktowych sieci zależności


Zbuduj dwupunktową sieć zależności


Tablica z czasami Ta, Tm i Tb przyjmowanymi do obliczeń harmonogramów


Przykład nr 1 obliczenia terminów zdarzeń, czynności i zapasów czasu


Przykład nr 2 obliczenia terminów zdarzeń, czynności i zapasów czasu


Tablica dystrybuanty rozkładu N(0,1) do odczytywania prawdopodobieństw


Przykład wyznaczenia kosztów skrócenia przedsięwzięcia


do góry     powrót do głównej strony